Jakie wymogi musi spełniać hala magazynowa?

Funkcjonalna, pojemna, bezpieczna – to zaledwie kilka cech, jakimi powinna charakteryzować się hala magazynowa. Ponadto musi spełniać wiele wymogów prawno-formalnych. Sprawdź, jakie to wymagania.

Jakie wymogi musi spełniać hala magazynowa?

Usytuowanie hali na działce

Podstawowym wymogiem, jaki muszą spełniać hale magazynowe, jest odpowiednie usytuowanie obiektu na działce. Odległość, w jakiej należy zlokalizować budowlę od granicy działki, zależy od klasyfikacji przeciwpożarowej, specyfikacji budynku oraz postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Minimalne wartości wynoszą:

  • 3 m – w przypadku obiektu skierowanego ścianą bez drzwi oraz okien w stronę granicy działki,
  • 4 m – dla budynku zwróconego ścianą wyposażoną w drzwi lub okna w stronę granicy.

Ważne jest też umiejscowienie magazynu w odpowiedniej odległości od innych budynków. Obiekt zagrożony wybuchem bądź o znacznym obciążeniu ogniowym musi znajdować się przynajmniej 20 m od zewnętrznej ściany sąsiadującego budynku.

Odpowiednia temperatura pomieszczeń

Pracodawca zatrudniający personel do obsługi hali magazynowej powinien zapewnić mu higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Dotyczą one między innymi odpowiedniej temperatury. Wymagania stawiane takim obiektom są surowsze niż dla magazynów bezobsługowych. W przypadku lekkiej pracy fizycznej minimalna temperatura pomieszczeń powinna wynosić 18 stopni Celsjusza, a pracy ciężkiej – przynajmniej 14 stopni. Na osiągnięcie wymaganej temperatury wpływa m.in. rodzaj konstrukcji oraz odpowiednia izolacja termiczna obiektu.

Właściwe oświetlenie budynku

Projektując halę magazynową, architekt musi uwzględnić jej odpowiednie doświetlenie światłem naturalnym. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się naświetla dachowe, które wpuszczają do pomieszczenia światło dzienne. Planując ich rozmieszczenie, należy zachować właściwy stosunek przeszkleń do powierzchni posadzki. Wynosi on 1 do 8, co oznacza, że na każde 100 m2 budynku, powierzchnia doświetlenia powinna wynosić minimum 12,5 m2 liczonego w świetle otworu.

Dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Oczywistym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. WC, jadalnia, szatnia oraz umywalnia powinny być odpowiednio wentylowane, oświetlone i ogrzane. Konieczne jest też utrzymanie ich w należytej czystości. Ilość i powierzchnia pomieszczeń w hali magazynowej różni się przede wszystkim w zależności od liczby pracowników. Ich wysokość musi wynosić przynajmniej 2,5 m. Ściany powinny być natomiast pokryte w pełni zmywalnym materiałem, np. płytkami ceramicznymi.

Na wspomniane pomieszczenia można przeznaczyć przestrzeń w obiekcie albo zdecydować się na postawienie murowanego biura przy hali. W drugim przypadku należy koniecznie połączyć dobudowę z główną halą poprzez obudowany, ogrzewany łącznik.

To kilka z wielu wymagań dotyczących budowy magazynu. Montaż bezpiecznego, funkcjonalnego i zgodnego z przepisami obiektu wymaga spełnienia konkretnych norm i przepisów. Warto zlecić to zadanie doświadczonym specjalistom, takim jak firma Probis. To da Ci pewność profesjonalnej realizacji inwestycji.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *